Finansowanie

Sposoby na finansowanie zakupu nieruchomości

Najbardziej popularnym sposobem nabywania praw do nieruchomości mieszkaniowych jest ich zakup ze środków uzyskanych dzięki finansowaniu banków, realizowanym poprzez długoterminowe kredyty zabezpieczone hipoteką.Na takie rozwiązanie decyduje się większość gospodarstw domowych, bowiem sam zakup nieruchomości wymaga zaangażowania jednorazowo ogromnej ilości kapitału. Rynek stworzył jednak jeszcze kilka sposobów, które umożliwiają finansowanie zakupu nieruchomości.


Rynek nieruchomości bardzo silnie związany jest z sektorem finansowym – obydwa wzajemnie na siebie oddziałują. Dlatego właśnie dla rozwoju rynku nieruchomości bardzo istotny jest rozwój systemu finansowania. Definicja systemu finansowania nieruchomości nie jest łatwa, a co najważniejsze nie sprowadza się wyłącznie do systemu kredytowania, choć jest to najbardziej popularna droga finansowania zakupu nieruchomości.

Zakup nieruchomości na kredyt

Kredyty dla konsumentów i kredyty dla firm to dwie zupełnie różne kategorie. Rządzą się one różnymi prawami. Kredyty inwestycyjne przeznaczone na zakup lokalu, hali czy magazynu to produkty znajdujące się w ofercie większości banków. Niemniej jednak, aby uzyskać finansowanie z banku niezbędne jest przedstawienie szeregu dokumentów finansowych potwierdzających zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Ponadto konieczne jest udowodnienie, że dana inwestycja jest niezbędna do poprawy funkcjonowania firmy. Najczęściej zabezpieczeniem takiej wierzytelności są weksle in blanco, hipoteka nieruchomości oraz cesja wierzytelności. Natomiast kredyt mieszkaniowy to popularny sposób na finansowanie zakupu nieruchomości przez konsumentów. Jest on udzielany na cel związany z koniecznością zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, na budowę domu jednorodzinnego lub nabycie praw do nieruchomości.

Większość gospodarstw domowych decyduje się na finansowanie produktem bankowym, gdyż ma zaufanie do instytucji banków, które w dodatku oferują względnie tani pieniądz. Niemniej jednak weryfikacja zapytania kredytowego jest bardzo złożona i nie każdy, kto finansowania potrzebuje, może je uzyskać. Dodatkowo można stwierdzić z całkowitą pewnością, że nie uzyska go w krótkim okresie. Co więcej, banki sprawdzają wiarygodność potencjalnych klientów poprzez weryfikację ich zdolności kredytowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Definicja zdolności kredytowej regulowana jest artykułem 70 Prawa bankowego. Można ją określić jako prawdopodobieństwo, że klient będzie w stanie spłacić kapitał wraz z odsetkami w umownie określonym czasie.